presentationsteknik-kroppsspråk

Kroppsspråk

Det finns medveten kommunikation och så finns det omedveten kommunikation. Den sistnämnda faller inom kategorin för kroppsspråket, de omedvetna signalerna som kroppen sänder ut när du talar inför publik.

Du kommunicerar med rösten och kroppen

Som retoriker pratar vi mycket om den muntliga kommunikationen och att implementera rätt presentationsteknik för att använda rösten som verktyg. Det är dock väldigt viktigt att inte glömma bort andra typer av kommunikationsvägar, som tillsammans förstärker övertygelsen i din röst. Nämligen kroppsspråket.

Du säger väldigt mycket med kroppen, mer än du kanske tror. De två olika kommunikationssätten kan på så sätt krocka med varandra och i många fall kan kroppsspråket vara mer övertygande än rösten.

Kommunikation som tänker på helheten

När vi lär ut retorik och presentationsteknik för att utveckla den muntliga kommunikationen väljer vi också att fokusera på kroppsspråket och tonläget. För en lyckad kommunikation måste man tänka på helheten. Du fångar upp mottagaren med din retorik, och håller kvar intresset med ett övertygande kroppsspråk.

Med ett övertygande och öppet kroppsspråk kommer du även framstå som mer engagerad, intresserad för det du talar om och se mer självsäker ut. Kroppen ska signalera att du vet exakt vad du talar om, även fast du kanske inte alltid har rätt i det du säger.

presentationsteknik-kroppsspråk

Tänk på kroppsspråket – Den kommunicerar också

När man ska tala inför publik eller håller ett föredrag på jobbet är det inte ovanligt att kroppen reagerar på nervositet, osäkerhet och i bland attityd, något som påverkar kroppsspråket.

  • Du får dålig hållning
  • Undviker ögonkontakt och har svårt att fästa blicken
  • Du vet inte vad du ska göra med dina händer
  • Du sitter med korsade ben och armarna i kors

Detta kroppsspråk sänder ut fel signaler och kan få mottagaren att tappa intresset, eller sluta lyssna på vad du har att säga. Detta till trots att du möjligtvis har en fantastisk presentationsteknik och retorik i ditt föredrag

Bli mer medveten om ditt kroppsspråk

Om du ser till att bli medveten om ditt negativa kroppsspråk i din kommunikation, så är du på rätt väg att förbättra den. Med vår hjälp ser vi till att hitta rätt presentationsteknik för dig så att kroppsspråket går i samma linje som dina övriga retoriska kunskaper.

När du bokar vår kurs för presentationsteknik och retorik så ingår pedagogisk utbildning om ditt kroppsspråk och tonläge. Vi arbetar med att ändra ditt tankesätt så att du känner dig mer avslappnad när du ska tala inför publik, och blir mer medveten om ditt kroppsspråk.

Retorik och kroppsspråk för en framgångsrik kommunikation

Du kommer utvecklas till att bli en självsäker talare när du går vår kurs. Du kommer känna dig trygg med din retoriska kommunikation som samspelar med ditt medvetna kroppsspråk. Vårt mål är att utveckla goda talare i Sverige, och vi känner oss stolta när du hittar rätt presentationsteknik för dina behov.

Kontakta oss om du vill veta mer om kroppsspråkets betydelse för din kommunikation eller vill boka vår utbildning för presentationsteknik!

Övertyga dina mottagare med retorik och minst lika övertygande kroppsspråk. Du blir en säker talare med förmågan att tala om vad som helst.